Regulamin

Strona główna / Regulamin

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji urodzin lub wejścia do pokoju zagadek zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. Podczas udziału w urodzinach lub gry w pokoju zagadek w Domu Zagadek Exitus uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

 

3. Urodziny dla dzieci

3.1 Rezerwacji urodzin dokonać można telefonicznie pod numerem telefonu: 514 667 742 lub za pomocą poczty e-mail, pisząc na adres domzagadekexitus@gmail.com.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) liczba uczestników,

b) imię i wiek solenizanta /ki,

c) data i godzina rezerwacji,

d) imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,

e) numer telefonu kontaktowego,

f) adres email,

h) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

3.3 W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić bezzwrotny zadatek wynoszący 100 zł.

3.4 Rezerwację można odwołać telefonicznie lub mailowo. Nie powoduje to zwrotu zadatku.

3.5 Urodziny odbywają się w lokalu na ul Wagonowej 6.

3.6 Do dyspozycji uczestników są wybrane pokoje zagadek, sala urodzinowa oraz poczekalnia dla rodziców.

3.7 Urodziny trwają 2 godziny.

3.8 Klient może pojawić się w lokalu najwcześniej 10 minut przed urodzinami.

3.9 Dom Zagadek Exitus zapewnia zastawę stołową (talerze, kubki, sztućce, miski, patera na tort) oraz opiekę animatorów.

3.10 Koszt urodzin określony jest w cenniku. Płatności można dokonać na miejscu kartą lub gotówką, bądź przelewem po okazaniu dowodu wpłaty.

3.11 Urodziny organizowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat.

 

4. Wejścia indywidualne

4.1 Rezerwacji wejścia do pokoju zagadek dokonać można telefonicznie pod numerem telefonu: 514 667 742 lub za pomocą poczty e-mail, pisząc na adres domzagadekexitus@gmail.com.

4.2 Dzieci przebywające w pokojach są pod opieką animatora lub osoby dorosłej, dokonującej rezerwacji.

4.3 Koszt wejścia indywidualnego to 120 zł.

4.4 Płatności można dokonać na miejscu kartą lub gotówką, bądź przelewem, przy okazaniu dowodu wpłaty

 

5. Zasady bezpieczeństwa

5.1 Dzieci podczas pobytu w Domu Zagadek Exitus znajdują się pod opieką animatorów.

5.2 Dzieci podczas pobytu w Domu Zagadek Exitus powinny przestrzegać poleceń pracowników.

5.3 Dom Zagadek Exitus nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.4 W każdym pokoju zagadek może przebywać maksymalnie 7 dzieci.

5.5 Dom Zagadek Exitus nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu lub zgubione.

5.6 Rzeczy znalezione w lokalu należy przekazać pracownikom.

5.7 Za szkody wyrządzone przez uczestników w trakcie pobytu w Domu Zagadek Exitus odpowiedzialni są ich opiekunowie prawni.

5.8 Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w Sali Zabaw dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

 

6. Płatność

6.1 Płatności można dokonać na miejscu kartą lub gotówką.

6.2 Płatności należy dokonać po urodzinach lub wejściu do pokoju.

 

7. Vouchery

7.1 Posiadamy voucher uprawniający do wejścia indywidualnego do jednego z pokojów w Domu Zagadek Exitus.

7.2 Voucher uprawnia do wejścia do pokoju zagadek grupę maksymalnie 5 osobową.

7.3 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu.

7.4 Aby wykorzystać Voucher należy telefonicznie lub mailowo zarezerwować termin wizyty w pokoju zagadek.

7.5 Koszt vouchera to 120 zł.

 

8. Dane osobowe

8.1 Rezerwując urodziny lub wizytę w pokoju zagadek, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz imię solenizanta/ki (w przypadku rezerwacji urodzin).

Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji rezerwacji oraz do celów marketingowych związanych z ofertą Domu Zagadek Exitus.

Social
>