Grupy zorganizowane

Większe grupy, szkolne i inne, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego,
gdyż większość z tych wejść jest "szyta na miarę" dla każdej grupy

728-884-004

ul. Wagonowa 6, Wrocław Dom Zagadek EXITUS